Technológie a vybavenie pre hasičov, záchranárov, vojsko a medzinárodné organizácie.

Komplexná a efektívna koordinácia, ktorá urýchľuje záchranu životov.